Việc kết luận thanh tra quốc phòng được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:19/09/2016

Việc kết luận thanh tra quốc phòng được thực hiện như thế nào? Chào quý anh chị ban biên tập Thư Ký Luật! Tôi đang có công việc liên quan đến lĩnh vực ngành thanh tra quốc phòng. Có thắc mắc mong được các anh chị giải đáp giúp. Các anh chị cho tôi hỏi: Việc kết luận thanh tra quốc phòng được thực hiện như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời của quý anh chị!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định hiện hành tại Điều 43 Nghị định 33/2014/NĐ-CP thì kết luận thanh tra quốc phòng được quy định như sau:

   1. Căn cứ báo cáo kết quả thanh tra, nội dung giải trình của đối tượng thanh tra (nếu có) và các tài liệu liên quan, người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra (khi được ủy quyền) chỉ đạo việc hoàn thiện và ký kết luận thanh tra. Kết luận thanh tra có các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 50 Luật Thanh tra.

   2. Người ra quyết định thanh tra hoặc Trưởng đoàn thanh tra (khi được ủy quyền) có trách nhiệm tổ chức công bố kết luận thanh tra hoặc gửi kết luận thanh tra cho đối tượng thanh tra. Việc công bố kết luận thanh tra được lập thành biên bản.

   3. Kết luận thanh tra được gửi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định tại Khoản 1 Điều 50 Luật Thanh tra.

   Việc kết luận thanh tra quốc phòng được thực hiện theo quy định tại Nghị định 33/2014/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của Thanh tra quốc phòng.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Thanh tra quốc phòng
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn