Việc ký hợp đồng làm việc đối với viên chức

Ngày hỏi:16/05/2014

Tôi hiện là giáo viên tại một trường trên địa bàn tỉnh, và là viên chức từ năm 1997 tại đây. Đầu năm 2014, Hiệu trưởng trường tôi triển khai ký lại hợp đồng làm việc tới toàn thể giáo viên của trường. Hợp đồng việc làm thời hạn 1 năm/lần và chỉ được ký duy nhất một bản nộp lại cho Hiệu trưởng, giáo viên không được giữ bản nào. Tôi tìm hiểu về Luật viên chức thì tôi thuộc đối tượng ký hợp đồng không xác định thời hạn, chứ không thuộc đối tượng ký hợp đồng xác định thời hạn. Tôi xin hỏi việc triển khai ký lại hợp đồng làm việc ở trường tôi như có đúng quy định của pháp luật không? Khi tôi và các giáo viên khác ký vào hợp đồng năm thì quyền lợi của chúng tôi còn được đảm bảo không? Tôi xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:

  • Theo quy định của Luật viên chức và nội dung được quy định tại Điểm a, khoản 1, Điều 43 của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/04/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức: “Đối với viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2003, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm tiến hành các thủ tục để ký hợp động làm việc không xác định thời hạn đối với viên chức theo quy định tại Khoản 2 Điều 25, Điều 26, Điều 28, Điều 29, Điều 30 Luật viên chức và Khoản 2 Điều 28 Nghị định này, bảo đảm các quyền lợi, chế độ, chính sách về ổn định việc làm, chế độ tiền lương và các quyền lợi khác mà viên chức đang hưởng.”

   Căn cứ quy định trên, chị thuộc diện được tuyển dụng viên chức từ năm 1997, vì vậy chị thuộc đối tượng được ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn với Thủ trưởng đơn vị. Hợp đồng phải thực hiện được lập thành 03 (ba) bản, trong đó chị được giữ 01 (một) bản. Việc Thủ trưởng đơn vị ký kết hợp đồng làm việc với chị thời hạn 01 năm và chỉ có duy nhất một bản hợp đồng là không đúng theo quy định của pháp luật./.

   (Theo Công văn số 859/SGD&ĐT-TCCB)


  Nguồn:

  CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn