Việc lập dự toán kinh phí hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định ra sao?

Ngày hỏi:30/08/2018

Ban biên tập hãy trả lời giúp tôi câu hỏi sau đây: Việc lập dự toán kinh phí hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định ra sao? Có văn bản nào nói đến vấn đề này hay không? Xin cảm ơn!

Khắc Phi - Đồng Tháp

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc lập dự toán kinh phí hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 104/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài sửa đổi do Thủ tướng Chính phủ ban hành với nội dung như sau:

   Hàng năm, vào thời điểm xây dựng dự toán ngân sách nhà nước, Bộ Công Thương căn cứ chế độ chi tiêu hiện hành và hướng dẫn lập dự toán ngân sách của Bộ Tài chính, kế hoạch, nhiệm vụ cần triển khai trong lĩnh vực thương mại tại các cơ quan đại diện năm kế hoạch để lập dự toán kinh phí hoạt động trong lĩnh vực thương mại, tổng hợp vào dự toán ngân sách của Bộ Công Thương, gửi Bộ Tài chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền quyết định và giao trong dự toán ngân sách nhà nước của Bộ Công Thương.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc lập dự toán kinh phí hoạt động trong lĩnh vực thương mại tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Nghị định 104/2018/NĐ-CP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn