Việc lập kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/05/2020

Theo quy định hiện hành thì việc lập kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm được quy định như thế nào? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều 10 Thông tư 25/2020/TT-BQP quy định việc lập và phê duyệt kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm được quy định như sau:

   - Nội dung kế hoạch gồm: Tên tiêu chuẩn cần xây dựng; thời gian thực hiện; phương thức xây dựng (chấp nhận tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn khu vực hoặc tiêu chuẩn nước ngoài; xây dựng mới; sửa đổi, bổ sung); dự toán chi và nguồn kinh phí thực hiện; đơn vị chủ trì xây dựng, đơn vị phối hợp. Nội dung kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm theo quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này.

   - Quý II hằng năm, căn cứ vào kế hoạch xây dựng TCVN/QS năm năm, nhu cầu xây dựng, sửa đổi, bổ sung, thay thế, kết quả rà soát định kỳ TCVN/QS; cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng gửi kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm cho năm sau thuộc lĩnh vực, chuyên ngành được phân công gửi về Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

   Trên cơ sở kế hoạch xây dựng TCVN/QS năm năm và hằng năm của các cơ quan, đơn vị, Cục Tiêu chuẩn-Đo lường-Chất lượng lập kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan; trong thời hạn không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan, đơn vị phải có văn bản tham gia ý kiến gửi về Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

   - Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng nghiên cứu tổng hợp, hoàn chỉnh, lập hồ sơ báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định;

   - Thực hiện kế hoạch hằng năm

   Căn cứ kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện.

   - Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch

   Trước ngày 01 tháng 10 hằng năm, các cơ quan, đơn vị gửi văn bản đề nghị điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch xây dựng TCVN/QS hằng năm về Cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổng hợp báo cáo Tổng Tham mưu trưởng trình Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn