Việc miễn nhiệm công chức, viên chức được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:02/06/2018

Việc miễn nhiệm công chức, viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Hoàng Khang, đang tìm hiểu quy định về công tác bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác của  công chức, viên chức , có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Việc miễn nhiệm công chức, viên chức được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc miễn nhiệm công chức, viên chức được quy định tại Điều 18 Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

   - Công chức thuộc trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 42 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP , viên chức thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật Viên chức thì cấp có thẩm quyền bổ nhiệm công chức, viên chức có thể xem xét miễn nhiệm và bố trí công tác khác mà không chờ hết thời hạn bổ nhiệm.

   - Quy trình, thời hạn xem xét miễn nhiệm thực hiện tương như quy trình, thời hạn xem xét cho từ chức, giải quyết cho thôi giữ chức vụ quy định tại các Khoản từ 2 đến 8 Điều 17 Quy chế này. Riêng hồ sơ đề nghị miễn nhiệm không cần đơn của công chức, viên chức lãnh đạo mà thay bằng các văn bản, tài liệu xác định căn cứ để miễn nhiệm (quyết định xử lý kỷ luật Đảng hoặc chính quyền hoặc hồ sơ sức khỏe; nhận xét, đánh giá của thủ trưởng đơn vị nơi công chức, viên chức lãnh đạo đang công tác; bản tự nhận xét, đánh giá của công chức, viên chức lãnh đạo kèm phiếu đánh giá công chức, viên chức hàng năm trong thời gian giữ chức vụ).

   - Bộ phận tham mưu về công tác tổ chức cán bộ tại các đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm kịp thời phát hiện và đề xuất các trường hợp cần miễn nhiệm.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về miễn nhiệm công chức, viên chức. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn