Việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động được thực hiện trong trường hợp nào?

Ngày hỏi:13/07/2018

Việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động được thực hiện trong trường hợp nào? Xin chào Ban biên tập. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc mong Ban biên tập có thể giải đáp giúp tôi. Ban biên tập cho tôi hỏi: Việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động được thực hiện trong trường hợp nào? Tôi có thể tham khảo vấn đề này ở đâu? Tôi mong sớm nhận được giải đáp từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! Hoàng Thanh (thanh***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động được quy định tại Điều 8 Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH quy định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp thẻ thanh tra viên lao động do Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành như sau:

   Việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động được thực hiện khi có một trong các trường hợp sau đây:

   - Không đảm bảo điều kiện quy định tại Điều 4 của Quyết định này;

   - Bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên theo quy định tại Nghị định số 97/1998/CP-NĐ của Chính phủ;

   - Khi thôi không làm nhiệm vụ Thanh tra Nhà nước về lao động.

   Theo đó, Điều 4 của Quyết định này quy định như sau:

   Người được bổ nhiệm Thanh tra viên lao động phải có đủ các điều kiện sau đây:

   - Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh và khách quan.

   - Đạt tiêu chuẩn nghiệp vụ theo quy định tại Quyết định số 1159/LĐTBXH-XH ngày 8/8/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức của một số lĩnh vực thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

   - Có đủ sức khoẻ bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.

   Trên đây là nội dung quy định về việc miễn nhiệm đối với Thanh tra viên lao động. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 892/1999/QĐ-BLĐTBXH.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn