Việc nâng lương và thăng hạng đối với viên chức

Ngày hỏi:16/02/2016
Ông Lâm Hữu Phước làm kế toán, có đóng BHXH tại 1 doanh nghiệp của tỉnh Quảng Ngãi từ tháng 9/2008-10/2009. Tháng 2/2011, ông Phước ký hợp đồng làm việc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi. Tháng 1/2012 ông Phước được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi ra Quyết định về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức - Kế toán viên (cao đẳng), mã ngạch 06a.031. Theo đó, UBND huyện Trà Bồng ra Quyết định tuyển dụng đối với ông Phước. Quyết định này có hiệu lực từ tháng 2/2012 và thời gian xét nâng lương cũng được tính từ thời điểm này. Ông Phước hỏi, UBND huyện Trà Bồng ban hành Quyết định tuyển dụng và tính thời điểm xét nâng lương lần sau đối với ông từ tháng 2/2012 có đúng không? Ông tốt nghiệp đại học tháng 12/2013, chuyên ngành kế toán thì có được xét thăng hạng viên chức không? Nếu không thì khi nào ông được đăng ký thi thăng hạng.

  Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi tư vấn như sau:

  • Theo Quyết định số 3003/QĐ-SNV ngày 30/12/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc tuyển dụng và bổ nhiệm vào ngạch viên chức, trong đó đã xếp lương cho ông Lâm Hữu Phước vào ngạch Kế toán viên (cao đẳng), mã ngạch 06a.031, bậc 1/10, hệ số 2,10 kể từ ngày nhận công tác do UBND huyện Trà Bồng tiếp nhận.

   UBND huyện Trà Bồng làm thủ tục, quyết định tiếp nhận kể từ tháng 2/2012 và chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Trà Bổng làm thủ tục ký hợp đồng làm việc. Do đó thời gian tính nâng lương lần sau kể từ tháng 2/2012 là đúng.

   Từ khi Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2012 thì việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức do Bộ quản lý chức danh nghề nghiệp chuyên ngành chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ quy định cụ thể tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức. Tuy nhiên, cho đến nay việc tổ chức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chưa được các Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Nội vụ hướng dẫn tổ chức, nên địa phương chưa có căn cứ triển khai thực hiện.

   Trường hợp ông Lâm Hữu Phước là viên chức, tốt nghiệp đại học tháng 12/2013 sau ngày Luật Viên chức có hiệu lực thi hành (1/1/2012), cũng như các trường hợp viên chức các ngành, lĩnh vực khác phải đợi hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành và Bộ Nội vụ hướng dẫn, triển khai cụ thể thì mới thi hoặc xét thăng hạng và xếp lương theo quy định.


  Nguồn:

  Cổng Thông tin điện tử Chính phủ
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn