Việc phân công thực hành khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:15/07/2017

Việc phân công thực hành khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Hoàng Thùy. Tôi đang công tác tại Viện y học cổ truyền quân đội phân viện TPHCM. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là việc phân công thực hành khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (h_thuy***@gmail.com)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc phân công thực hành khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Thông tư 18/2014/TT-BQP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề khám, chữa bệnh và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng như sau:

   a) Đối với bác sĩ:

   - Trường hợp đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý đối tượng tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư này;

   - Trường hợp bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 05/6/2014 thì phải thực hành tại các bệnh viện quân đội. Căn cứ vào quyết định điều động công tác của cấp có thẩm quyền, Chủ nhiệm quân y đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng báo cáo Thủ trưởng đơn vị để tổ chức thực hiện.

   b) Đối với y sĩ, hộ sinh viên, điều dưỡng viên và kỹ thuật viên:

   - Trường hợp đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014, người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng trực tiếp quản lý đối tượng tổ chức thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư này;

   - Trường hợp bắt đầu thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 05/6/2014 thì phải thực hành tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng.

   Căn cứ vào hướng dẫn của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và tình hình thực tế đơn vị, Chủ nhiệm quân y đơn vị cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức triển khai thực hiện.

   Theo đó, Khoản 1 Điều 17; Khoản 1 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư này quy định như sau:

   Điều 17. Xác nhận về thời gian thực hành đối với bác sĩ

   1. Đối với bác sĩ đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014

   a) Trường hợp có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành

   b) Trường hợp có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ 18 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y thì thời gian đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm có quyết định phân công công tác hoặc ký kết hợp đồng lao động, tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc đến khi đủ 18 tháng để xác nhận có đủ thời gian thực hành;

   c) Trường hợp có đủ thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 18 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề:

   - Nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì không phải thực hành lại;

   - Nếu không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành lại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng đủ 18 tháng.

   Điều 18. Xác nhận về thời gian thực hành đối với y sĩ

   1. Đối với các trường hợp đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014

   a) Trường hợp có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 12 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành

   b) Trường hợp có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ 12 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y thì thời gian đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm có quyết định phân công công tác hoặc ký kết hợp đồng lao động, tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc đến khi đủ 12 tháng để xác nhận có đủ thời gian thực hành;

   c) Trường hợp có đủ thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 12 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề:

   - Nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì không phải thực hành lại;

   - Nếu không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành lại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng đủ 12 tháng.

   Điều 19. Xác nhận về thời gian thực hành đối với hộ sinh viên, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên

   1. Đối với hộ sinh viên, kỹ thuật viên, điều dưỡng viên đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014:

   a) Trường hợp có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y thì được xác nhận có đủ thời gian thực hành

   b) Trường hợp có thời gian khám bệnh, chữa bệnh chưa đủ 09 tháng liên tục tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y thì thời gian đã thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 05/6/2014 được tính là thời gian thực hành (xác định từ thời điểm có quyết định phân công công tác hoặc ký kết hợp đồng lao động, tuyển dụng) và phải tiếp tục thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đang làm việc đến khi đủ 9 tháng để xác nhận có đủ thời gian thực hành;

   c) Trường hợp có đủ thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 09 tháng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng hoặc dân y nhưng sau đó đã không tiếp tục thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian 02 năm tính đến ngày nộp hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề:

   - Nếu có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì không phải thực hành lại;

   - Nếu không có giấy chứng nhận cập nhật kiến thức y khoa liên tục thì phải thực hành lại tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng đủ 09 tháng.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc phân công thực hành khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Quốc phòng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 18/2014/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Khám bệnh
  Chữa bệnh
  Bộ Quốc phòng
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn