Việc quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:29/11/2018

Mọi người hãy giúp tôi giải đáp các thắc mắc sau đây: Việc quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng được quy định như thế nào? Vấn đề này có được văn bản pháp luật nào nói đến hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng được quy định tại Điều 44 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013 với nội dung như sau:

   - Công trình phúc lợi công cộng phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích. Công trình phúc lợi công cộng không đưa vào sử dụng, sử dụng kém hiệu quả phải bị thu hồi, giao cho cơ quan, tổ chức khác quản lý, sử dụng.

   - Cơ quan, tổ chức được giao quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng có trách nhiệm:

   + Xây dựng và ban hành quy chế quản lý công trình; xây dựng kế hoạch bảo quản, khai thác, tu bổ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả;

   + Xác định mục tiêu, chỉ tiêu tiết kiệm và yêu cầu chống lãng phí trong quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng;

   + Thực hiện giám sát, kiểm tra, quản lý việc sử dụng công trình phúc lợi công cộng.

   Trên đây là nội dung trả lời về việc quản lý, sử dụng công trình phúc lợi công cộng. Bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin về vấn đề này tại Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn