Việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh công an nhân dân được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:13/07/2017

Việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh công an nhân dân được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi tên là Quang Anh. Tôi đang là chiến sĩ Phòng Điều lệnh ở Đà Nẵng. Để phục vụ cho nhu cầu công việc, tôi có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập tư vấn giúp tôi, cụ thể là việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh công an nhân dân được quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định vấn đề này? Tôi hy vọng sớm nhận được tư vấn từ Ban biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật! (0930***)  

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh công an nhân dân được quy định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh công an nhân dân được quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông tư 28/2013/TT-BCA quy định về kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành như sau:

   2. Sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân

   a) Sử dụng Giấy kiểm tra điều lệnh

   Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân chỉ sử dụng khi làm nhiệm vụ kiểm tra điều lệnh. Cán bộ, chiến sĩ khi tiến hành kiểm tra điều lệnh phải mang theo và xuất trình Giấy kiểm tra điều lệnh khi có yêu cầu.

   b) Quản lý Giấy kiểm tra điều lệnh

   - Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân phải được quản lý chặt chẽ, có sổ giao nhận và được bảo quản, giữ gìn cẩn thận; nếu sử dụng Giấy kiểm tra sai mục đích hoặc làm mất mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý kỷ luật như đối với các vi phạm về quản lý, sử dụng Giấy chứng minh Công an nhân dân.

   - Đơn vị trực tiếp quản lý cán bộ và cán bộ kiểm tra điều lệnh chịu trách nhiệm chính trong việc quản lý Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân.

   - Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương định kỳ hằng năm và đột xuất kiểm tra việc quản lý, sử dụng Giấy kiểm tra điều lệnh ở đơn vị, địa phương mình.

   - Cục Công tác chính trị, Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân định kỳ hằng năm và đột xuất kiểm tra việc cấp, quản lý và sử dụng Giấy kiểm tra điều lệnh của Công an các đơn vị, địa phương.

   c) Thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh

   Đơn vi trực tiếp quản lý cán bộ có trách nhiệm thu hồi và nộp về cho đơn vị cấp Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân, khi cán bộ làm nhiệm vụ kiểm tra điều lệnh nghỉ hưu, thôi việc, chuyển ngành, chuyển sang lĩnh vực công tác khác hoặc không được giao nhiệm vụ kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân.
   Như vậy, việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh Công an nhân dân sẽ thực hiện theo những quy định nêu trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn về việc sử dụng, quản lý, thu hồi Giấy kiểm tra điều lệnh công an nhân dân. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Thông tư 28/2013/TT-BCA.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Kiểm tra
  Công an nhân dân
  Quản lý
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn