Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội được thực hiện ra sao?

Ngày hỏi:06/09/2017

Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được thực hiện ra sao? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật. Tôi là Ngọc Hoàng, hiện đang công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng. Trong quá trình công tác, tôi có một vài vướng mắc mong được hỗ trợ. Tùy từng giai đoạn, đơn vị chúng tôi căn cứ vào các chương trình công tác của Bộ để xây dựng, tiến hành chương trình, kế hoạch cụ thể. Vậy, cho tôi hỏi, việc theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tiến hành ra sao? Tôi có thể tham khảo thêm nội dung này tại đâu? Rất mong nhận được phản hồi từ Ban biên tập. Xin chân thành cảm ơn! (hoang***@gmail.com)

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được quy định tại Điều 17 Quy chế làm việc của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành kèm theo Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017 như sau:

   - Hàng tháng, hàng quý, sáu tháng và hàng năm, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ rà soát, đánh giá việc thực hiện chương trình công tác của đơn vị, gửi Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo Bộ trưởng về kết quả thực hiện, những công việc còn tồn đọng, các vướng mắc, phát sinh và đề xuất biện pháp xử lý, đồng thời đề nghị điều chỉnh, bổ sung chương trình công tác thời gian tiếp theo.

   - Các Thứ trưởng được phân công phụ trách đề án, dự án có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện theo kế hoạch, nội dung được duyệt; báo cáo kết quả với Bộ trưởng.

   - Văn phòng Bộ có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các chương trình công tác của Bộ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Bộ; hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cuối năm có báo cáo kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ. Kết quả thực hiện chương trình công tác là một tiêu chí quan trọng để xem xét, đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của mỗi đơn vị.

   Trên đây là nội dung quy định về việc theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 486/QĐ-LĐTBXH năm 2017.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn