Việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng

Ngày hỏi:16/09/2017

Việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được thực hiện như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Nguyễn Thị Minh. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng có thắc mắc cần Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp giúp tôi như sau: Việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn !

Nguyễn Thị Minh (minhthi*****@gmail.com)

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Thực hiện việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng được quy định tại Khoản 3 Điều 7 Thông tư 04/2014/TT-TTCP về nhận định tình hình tham nhũng và đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng do Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành như sau:

   a) Điểm thành phần 1 được xác định căn cứ vào số vụ việc có hành vi tham nhũng được kết luận thông qua công tác quản lý nhà nước, hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, kiểm sát, xét xử.

   - Có từ 10 vụ việc trở lên: 30 (điểm);

   - Có từ 05 đến 09 vụ việc: 20 (điểm);

   - Có từ 01 đến 04 vụ việc: 10 (điểm);

   - Không có vụ việc nào: 0 (điểm).

   b) Điểm thành phần 2 được xác định căn cứ vào cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng.

   - Mức độ rất phổ biến: 40 (điểm);

   - Mức độ phổ biến: 30 (điểm);

   - Mức độ ít phổ biến: 20 (điểm);

   - Mức độ không phổ biến: 0 (điểm).

   c) Việc xác định và nhận định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng:

   - Điểm tổng hợp trên 70 (điểm) đến 100 (điểm) tương ứng với mức “Rất phổ biến”;

   - Điểm tổng hợp trên 40 (điểm) đến 70 (điểm) tương ứng với mức “Phổ biến”;

   - Điểm tổng hợp trên 0 (điểm) đến 40 (điểm) tương ứng với mức “ít phổ biến”;

   - Điểm tổng hợp bằng 0 (điểm) tương ứng với mức “Không phổ biến”.

   Ví dụ: Nếu một tỉnh có 10 vụ việc được kết luận là có hành vi tham nhũng và kết quả khảo sát cảm nhận, trải nghiệm của người dân, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức về mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng là rất phổ biến, thì các điểm thành phần và điểm tổng hợp như sau: điểm thành phần 1: 30 (điểm); điểm thành phần 2: 40 (điểm) và điểm tổng hợp sẽ là: 2 x 30 + 1 x 40 = 100 (điểm); do vậy, nhận định tình hình là: hành vi tham nhũng “Rất phổ biến”.

   Trên đây là nội cung câu trả lời về các nội dung về thực hiện việc tính điểm và xác định mức độ phổ biến của hành vi tham nhũng theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 04/2014/TT-TTCP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn