Việc tổng hợp và phân loại kết quả chấm điểm trong đánh giá giải quyết thủ tục hành chính như thế nào?

Ngày hỏi:05/12/2018

Khi tôi đến ủy ban nhân dân làm thủ tục hành chính thì tôi thấy hiện nay nhiều nơi đã áp dụng hình thức giải quyết thủ tục theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tại nơi này có một phần chấm điểm đánh giá việc giải quyết thủ tục hành chính. Anh chị cho tôi hỏi việc tổng hợp và phân loại kết quả chấm điểm đánh giá giải quyết thực hành chính được quy định như thế nào? Mong anh chị giải đáp giúp tôi, cảm ơn anh chị rất nhiều.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 15 Thông tư 01/2018/TT-VPCP, có hiệu lực ngày 06/01/2019, quy định việc tổng hợp và phân loại kết quả chấm điểm trong đánh giá giải quyết thủ tục hành chính như sau:

   Tổng hợp kết quả chấm điểm:

   - Việc tổng hợp kết quả chấm điểm theo hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính (áp dụng đối với các tiêu chí theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 7 Điều 13 Thông tư này) được thực hiện theo công thức sau:

   Điểm số của Chỉ số thứ i = Tổng điểm số của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tính theo chỉ số thứ i / Tổng số hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính

   Trong đó, kết quả được làm tròn phần thập phân đến một (01) chữ số.

   - Tổng điểm của từng cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị, tổ chức là tổng số điểm của các chỉ số đánh giá đối với từng đối tượng theo quy định tại khoản 1 Điều này.

   Phân loại kết quả chấm điểm:

   - Đối với cán bộ, công chức, viên chức trong tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, hoàn thành 100% nhiệm vụ khi có số điểm tối thiểu đánh giá từ 5 trở lên; hoàn thành từ 70% đến dưới 100% nhiệm vụ khi có số điểm đánh giá từ 3,5 đến dưới 5 điểm; hoàn thành dưới 70% nhiệm vụ khi số điểm đánh giá dưới 3,5 điểm.

   - Đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, kết quả chấm điểm là căn cứ để xếp hạng cơ quan, cơ quan, đơn vị trong giải quyết thủ tục hành chính của bộ, địa phương. Mức xếp loại cụ thể như sau: Đạt từ 15 điểm trở lên xếp loại xuất sắc; từ 12 đến dưới 15 điểm xếp loại tốt; từ 9 đến dưới 12 điểm xếp loại khá; từ 6 đến dưới 9 điểm xếp loại trung bình; dưới 6 điểm xếp loại yếu.

   Trên đây là quy định về việc tổng hợp và phân loại kết quả chấm điểm trong đánh giá giải quyết thủ tục hành chính.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn