Việc xây dựng hồ sơ của công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:09/11/2017

Việc xây dựng hồ sơ của công chức, viên chức được thực hiện như thế nào?  Xin chào Ban biên tập, tôi là Đặng Thành Lâm, gần đây tôi đang tìm hiểu quy định của pháp luật về việc lưu trữ, quản lý hồ sơ công chức, viên chức đang làm việc trong những cơ quan nhà nước, nhưng có thắc mắc tôi muốn nhờ Ban biên tập giải đáp giúp như sau: Việc xây dựng hồ sơ của công chức, viên chức được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Xin cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Việc xây dựng hồ sơ của công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Điều 10 Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2013 Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

   1. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định tuyển dụng lần đầu hoặc ký kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động, cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ công chức, viên chức quy định tại các điều 5, 6, 7, 8 Quy chế này có trách nhiệm hướng dẫn công chức, viên chức kê khai, tổ chức thẩm tra, xác minh tính trung thực của các thông tin do công chức, viên chức tự kê khai, đối chiếu với hồ sơ tuyển dụng và Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp; đồng thời hướng dẫn công chức, viên chức hoàn chỉnh các thành phần hồ sơ gốc theo quy định.

   2. Sau khi thẩm tra, xác minh, đối chiếu các thông tin do công chức, viên chức tự kê khai, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có thẩm quyền quản lý hồ sơ có trách nhiệm xác nhận, đóng dấu và đưa vào hồ sơ quản lý.

   3. Trường hợp thiếu các thành phần hồ sơ gốc hoặc không có hồ sơ gốc thì việc xây dựng, hoàn thiện hồ sơ công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 4 Điều 9 Thông tư số 11/2012/TT-BNV ngày 17/12/2012 của Bộ Nội vụ.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc xây dựng hồ sơ của công chức, viên chức theo quy định. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 1052/QĐ-BTP năm 2013 .

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn