Việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:23/03/2017

Việc xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ được quy định như thế nào? Tôi hiện đang làm trong một bộ phận thuộc cơ quan thanh tra nhà nước. Tôi có tìm hiểu về việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ. Tôi có thắc mắc như trên. Rất mong nhận được phản hồi của Quý anh chị. Cảm ơn Ban biên tập Thư Ký Luật nhiều. Bùi Quang Huy

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ được hướng dẫn tại Điều 9 Thông tư 01/2014/TT-TTCP quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch, theo đó:

   Điều 9. Xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ

   1. Căn cứ để xây dựng kế hoạch thanh tra:

   a) Định hướng chương trình thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

   b) Yêu cầu công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ;

   c) Yêu cầu công tác quản lý nhà nước; việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế, xã hội hàng năm của các bộ, ngành, địa phương;

   d) Các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được đăng tải trên báo chí hoặc dư luận xã hội quan tâm;

   đ) Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

   2. Nội dung kế hoạch thanh tra:

   Kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu thanh tra; phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra; đơn vị chủ trì, đơn vị phối hợp thanh tra và các nội dung khác (nếu có).

   3. Trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra:

   a) Đơn vị chủ trì có trách nhiệm thu thập thông tin, tài liệu; soạn thảo tờ trình, dự thảo kế hoạch thanh tra; lấy ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch thanh tra hàng năm của Thanh tra Chính phủ trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, phê duyệt;

   b) Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, tài liệu; dự kiến đơn vị sẽ thanh tra để đơn vị chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra.

   4. Thu thập thông tin, tài liệu phục vụ việc xây dựng kế hoạch thanh tra:

   a) Thông tin, tài liệu thu thập phục vụ việc xây dựng kế hoạch thanh tra bao gồm các thông tin, tài liệu quy định tại Điều 5 và Khoản 1 Điều 9 của Thông tư này và các thông tin, tài liệu do các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ thu thập, cung cấp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao;

   b) Khi xét thấy cần thiết, đơn vị chủ trì làm việc trực tiếp với các bộ, ngành, địa phương hoặc các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để thu thập các thông tin, tài liệu phục vụ việc xây dựng kế hoạch thanh tra.

   5. Trình tự, thủ tục xây dựng kế hoạch thanh tra:

   a) Soạn thảo tờ trình, dự thảo kế hoạch thanh tra;

   b) Lấy ý kiến của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ vào dự thảo kế hoạch thanh tra. Trong trường hợp cần thiết tiến hành làm việc với các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán để thống nhất nội dung kế hoạch thanh tra;

   c) Tiếp thu ý kiến góp ý của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ để hoàn chỉnh dự thảo kế hoạch thanh tra; xin ý kiến các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ vào dự thảo kế hoạch thanh tra trước khi trình Tổng Thanh tra Chính phủ xem xét, ký ban hành.

   6. Hồ sơ trình Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt kế hoạch thanh tra bao gồm các tài liệu sau:

   a) Tờ trình dự thảo kế hoạch thanh tra;

   b) Dự thảo kế hoạch thanh tra;

   c) Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo kế hoạch thanh tra của các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ; ý kiến góp ý của các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán (nếu có);

   d) Các thông tin, tài liệu khác (nếu có).

   7. Thời gian trình dự thảo kế hoạch thanh tra để Tổng Thanh tra Chính phủ ký ban hành chậm nhất vào ngày 05 tháng 11 hàng năm. Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành kế hoạch thanh tra chậm nhất vào ngày 10 tháng 11 hàng năm.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về xây dựng kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ, được quy định tại Thông tư 01/2014/TT-TTCP. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn