Việc xét khen thưởng cống hiến thực hiện như thế nào?

Ngày hỏi:29/08/2012
Cán bộ tham gia thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam đến ngày 30/4/1975 giữ chức vụ Huyện uỷ viên, sau 30/4/1975 đến nay tiếp tục công tác giữ chức vụ giám đốc sở ban ngành tỉnh và tương đương 10 năm thì việc xét khen thưởng cống hiến thực hiện như thế nào?

  Nội dung này được UBND tỉnh Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Trường hợp cán bộ có quá trình tham gia thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở miền Nam giữ chức vụ Huyện uỷ viên và sau đó tham gia công tác giữ chức vụ giám đốc sở ban ngành tỉnh và tương đương 10 năm, trong suốt quá trình công tác không phạm sai lầm khuyết điểm lớn thì xét khen thưởng như sau:

   1. Tham gia thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở miền Nam, giữ chức vụ Huyện uỷ viên thì áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng qui định tại điểm a, khoản 1, điều 24, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ để đề nghị tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba.

   2. Tham gia thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc (từ sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đến nay) giữ chức vụ giám đốc sở ban ngành tỉnh và tương đương 10 năm thì áp dụng tiêu chuẩn khen thưởng qui định tại điểm b, khoản 3, điều 30, Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ để đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn