Viên chức bị xử lý kỷ luật cảnh cáo có được bổ nhiệm cho nhiệm kỳ sau?

Ngày hỏi:09/05/2019

Xin cho hỏi: Viên chức bị xử lý kỷ luật hình thức khiển trách, trong thời gian 12 tháng kể từ ngày quyết định có hiệu lực có được bổ nhiệm lại sau khi hết nhiệm kỳ, xin chân thành cám ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 56 Luật viên chức 2010 thì:

   "Điều 56. Các quy định khác liên quan đến việc kỷ luật viên chức

   1. Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

   2. Viên chức bị kỷ luật từ khiển trách đến cách chức thì không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực.

   3. Viên chức đang trong thời hạn xử lý kỷ luật, đang bị điều tra, truy tố, xét xử thì không được bổ nhiệm, biệt phái, đào tạo, bồi dưỡng, giải quyết nghỉ hưu hoặc thôi việc.
   ..."

   Như vậy, theo quy định trên thì Viên chức bị xử lý kỷ luật khiển trách thì sẽ không thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày quyết định có hiệu lực.

   Trường hợp 1: Nếu viên chức bị kỉ luật ở mức khiển trách mà vẫn trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật có hiệu lực thì sẽ không được bổ nhiệm lại.

   Trường hợp 2: Nếu viên chức bị kỉ luật ở mức khiển trách nhưng đã hết thời hạn 12 tháng kể từ ngày có quyết định kỉ luật mà bạn không vi phạm đến mức phải xử lý kỉ luật thì có thể được bổ nhiệm lại.

   Trên đây là nội dung tư vấn hỗ trợ của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn
  TỪ KHÓA NỔI BẬT