Viên chức Bộ Tài chính không được xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc khi nào?

Ngày hỏi:12/05/2020

Cho tôi hỏi vấn đề đến việc nâng lương trước hạn trong Bộ Tài chính như sau: hiện nay có những trường hợp nào viên chức lập được thành tích xuất sắc nhưng không được xét nâng bậc lương trước hạn? Nhờ hỗ trợ.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 3 Quyết định 2796/QĐ-BTC năm 2015 quy định các trường hợp không thuộc đối tượng để được xem xét nâng bậc lương trước hạn do có thành tích xuất sắc bao gồm:

   - Trong thời gian giữ bậc lương hiện hưởng có thông báo hoặc quyết định bằng văn bản của cấp có thẩm quyền là không hoàn thành nhiệm vụ được giao hằng năm hoặc bị kỷ luật bằng các hình thức kỷ luật quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các quy định hiện hành của cơ quan có thẩm quyền.

   - Đã đủ thời gian nâng bậc lương thường xuyên theo quy định trong năm để xem xét nâng bậc lương thường xuyên (tính đến 31/12 của năm xét).

   - Sau lần nâng bậc lương trước thời hạn gần nhất chưa thực hiện 01 lần nâng bậc lương thường xuyên theo quy định (kể cả đối với trường hợp được nâng ngạch, chuyển ngạch công chức, viên chức sau khi nâng bậc lương trước thời hạn)

   => Như vậy, khi rơi vào các trường hợp trên đây thì viên chức thuộc Bộ Tài chính không được nâng bậc lương trước hạn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn