Viên chức chờ tuyển dụng từ năm 2018, ký HĐ thế nào theo luật mới?

Ngày hỏi:06/11/2020

Em đang là hợp đồng chờ tuyển dụng từ năm 2018, vậy theo Luật mới của viên chức thì hợp đồng của em thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 quy định như sau:

   1. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng.

   Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người được tuyển dụng làm viên chức kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, trừ trường hợp quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều này.

   2. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

   a) Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

   b) Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

   c) Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Theo quy định này, áp dụng hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ đủ 12 tháng - 36 tháng với viên chức được tuyển dụng mới từ 01/7/2020, trừ trường hợp:

   - Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức;

   - Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Khi anh trúng tuyển viên chức tùy từng trường hợp cụ thể mà anh có thể được ký HĐ xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn. Anh đang là hợp đồng chờ tuyển dụng từ năm 2018, ở đây không rõ anh được ký quyết định tuyển dụng từ thời gian nào? Nếu không rơi vào những trường hợp đặc biệt thì chỉ khi ký HĐ trước 1/7/2020 thì anh có thể được ký HĐ không xác định thời hạn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn