Viên chức chuyển sang đơn vị khác có phải lưu trữ hồ sơ gốc không?

Ngày hỏi:04/08/2020

Cơ quan em có 1 viên chức chuyển công tác sang 1 đơn vị mới. Cho em hỏi đơn vị mới đó sang yêu cầu cơ quan em trả toàn bộ hồ sơ gốc cán bộ viên chức đó có đúng không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Điểm b KHoản 3 Điều 13 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định: viên chức chuyển công tác đến cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thì được nhận 1 bản sao "Sơ yếu lý lịch viên chức". Hồ sơ gốc vẫn do cơ quan quản lý hồ sơ viên chức cũ lưu giữ, bảo quản và chỉ được chuyển giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác có thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật khi các cơ quan, tổ chức, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản.

   Như vậy, nếu việc chức này chuyển sang đơn vị mới công tác có ký hợp đồng mới với đơn vị mới đó và chấm dứt hợp đồng với đơn vị cũ thì đơn vị cũ phải đưa hồ sơ gốc cho đơn vị mới.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn