Viên chức chuyển sang vùng thuận lợi có được trợ cấp gì không?

Ngày hỏi:23/08/2019

Mình công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được 11 năm. Giờ chuyển sang vùng thuận lợi có được trợ cấp gì không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Viên chức chuyển sang vùng thuận lợi có được trợ cấp gì không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP thì Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu như sau:

   "1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

   3. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

   a) Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

   b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

   c) Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác."

   Bạn có thời gian công tác tại vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì khi chuyển công tác ra khỏi vùng khó khăn thì bạn được hưởng trợ cấp một lần với thời gian làm việc thực tế tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Cụ thể bạn có 11 năm công tác thì bạn sẽ nhận được 5,5 tháng tiền lương hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung. Thời gian thực tế làm việc nếu có tháng lẻ thì bạn tính thêm theo quy định trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn