Viên chức có được ký hợp đồng làm việc dưới 12 tháng hay không?

Ngày hỏi:20/10/2018

Tôi vừa tham gia kỳ thi tuyển dụng viên chức và vừa nhận được thông báo trúng tuyển và nhận giấy báo lên cơ quan để ký hợp đồng làm việc. Nhưng tôi nửa muốn nửa hông. Mà nghe nói lên sẽ ký hợp đồng dài hạn. Trong khi tôi chỉ muốn ký hợp đồng làm việc dưới 12 tháng để thực sự xác định mình muốn gì rồi mới quyết định. Vậy thì có được không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định của pháp luật hiện hành thì căn cứ vào kết quả tuyển dụng, người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập ký kết hợp đồng làm việc với người trúng tuyển vào viên chức.

   Theo đó, Điều 25 Luật Viên chức 2010 thì hợp đồng làm việc của viên chức có các loại sau:

   - Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Hợp đồng làm việc xác định thời hạn áp dụng đối với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật Viên chức 2010.

   - Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với trường hợp đã thực hiện xong hợp đồng làm việc xác định thời hạn và trường hợp cán bộ, công chức chuyển thành viên chức theo quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 58 của Luật Viên chức 2010.

   Mặt khác, Khoản 1 Điều 18 Nghị định 29/2012/NĐ-CP cũng đồng thời quy định việc tuyển dụng viên chức vào các đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện theo chế độ hợp đồng làm việc, bao gồm hợp đồng làm việc xác định thời hạn và hợp đồng làm việc không xác định thời hạn quy định tại Điều 25 Luật viên chức 2012. Thời gian thực hiện chế độ tập sự được quy định trong hợp đồng làm việc xác định thời hạn.

   Như vậy, hợp đồng làm việc của viên chức có các loại là hợp đồng xác định thời hạn (có thời hạn từ 12 đến 36 tháng) và hợp đồng không xác định thời hạn.

   Do đó, đối với trường hợp của bạn được tuyển dụng viên chức thì bạn và cơ quan tuyển dụng viên chức không được ký hợp đồng lao động làm việc dưới 12 tháng. Mà phải thỏa thuận ký kết hợp đồng làm việc có xác định thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng hoặc ký kết hợp đồng làm việc không xác định thời hạn.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hợp đồng làm việc
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn