Viên chức có phải đền bù chi phí đào tạo khi không được cấp văn bằng tốt nghiệp?

Ngày hỏi:05/04/2019

Xin chào ban biên tập, em là viên chức trong đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, em được cử đi đào tạo nhưng do bận nhiều công việc gia đình với con nhỏ nên em rất phân tâm. Khi cử đi đào tạo em không được cơ sở cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình đào tạo. Anh chị cho em hỏi trường hợp này em có phải đền bù chi phí đào tạo không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 7 Nghị định 101/2017/NĐ-CP về đền bù chi phí đào tạo như sau:

   Cán bộ, công chức, viên chức, được cử đi đào tạo từ trình độ trung cấp trở lên bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức phải đền bù chi phí đào tạo khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

   "1. Tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo.

   2. Không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp.

   3. Đã hoàn thành và được cấp văn bằng tốt nghiệp khóa học nhưng bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc khi chưa phục vụ đủ thời gian cam kết quy định tại Điều 5 hoặc Điều 6 Nghị định này."

   Như bạn trình bày là bạn được đơn vị cử đi đào tạo nhưng không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp. Như vậy trong trường hợp này bạn phải đền bù chi phí đào tạo cho đơn vị. Chi phí đền bù bao gồm học phí và tất cả các khoản khác phục vụ cho khóa học, không tính lương và các khoản phụ cấp.

   Theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Nghị định 101/2017/NĐ-CP thì:

   Cách tính chi phí đền bù:

   a) Đối với trường hợp quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 7 Nghị định này, cán bộ, công chức, viên chức phải trả 100% chi phí đền bù;

   b) Đối với các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định này, chi phí đền bù được tính theo công thức sau:

   S =F/T1 x (T1 - T2)

   Trong đó:

   - S là chi phí đền bù;

   - F là tổng chi phí do cơ quan, đơn vị cử cán bộ, công chức, viên chức đi học chi trả theo thực tế cho 01 người tham gia khóa học;

   - T1 là thời gian yêu cầu phải phục vụ sau khi đã hoàn thành khóa học (hoặc các khóa học) được tính bằng số tháng làm tròn;

   - T2 là thời gian đã phục vụ sau đào tạo được tính bằng số tháng làm tròn.

   Ví dụ: Anh A được cơ quan cử đi đào tạo thạc sỹ 02 năm (= 24 tháng), chi phí hết 30 triệu đồng. Theo cam kết, anh A phải phục vụ sau khi đi học về ít nhất là 48 tháng. Sau khi tốt nghiệp, anh A đã phục vụ cho cơ quan được 24 tháng. Sau đó, anh A tự ý bỏ việc. Chi phí đào tạo mà anh A phải đến bù là:

   S = 30 triệu đồng/48 tháng x (48 tháng - 24 tháng) = 15 triệu đồng

   Trên đây là quy định về trường hợp đền bù chi phí đào tạo của viên chức.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn