Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bao nhiêu năm?

Ngày hỏi:18/06/2021

Cho hỏi viên chức nhà nước công tác tại vùng đặc biệt khó khăn thì được hưởng phụ cấp thu hút bao nhiêu năm?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Viên chức công tác tại vùng đặc biệt khó khăn được hưởng phụ cấp thu hút bao nhiêu năm?
   (ảnh minh họa)
  • Viên chức trong các cơ quan nhà nước là đối tượng áp dụng quy định tại Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP.

   Theo đó, Điều 4 Nghị định này có quy định:

   Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng (theo bảng lương do cơ quan có thẩm quyền của Đảng và Nhà nước quy định) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn không quá 05 năm (60 tháng).

   Như vậy, theo như quy định này thì viên chức trong các cơ quan nhà nước khi công tác, làm việc thực tế ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng phụ cấp thu hút bằng 70% mức lương hiện hưởng và thời gian hưởng là không quá 05 năm (60 tháng).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn