Viên chức đang bị kỷ luật cảnh cáo có được nâng lương?

Ngày hỏi:10/12/2019

Nhà trường đã xử lý kỷ luật một giáo viên bằng hình thức cảnh cáo. Vậy giáo viên đó đến thời điểm nâng lương có được nâng lương không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Khoản 1 Điều 56 Luật Viên chức 2010 quy định:

   Viên chức bị khiển trách thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 03 tháng; bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Trường hợp viên chức bị cách chức thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 12 tháng, đồng thời đơn vị sự nghiệp công lập bố trí vị trí việc làm khác phù hợp.

   Như vậy, trường hợp bạn trình bày vì đã bị kỷ luật cảnh cáo nên thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Do đó, Giáo viên đó đến thời điểm nâng lương sẽ không được nâng lương.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn