Viên chức đơn phương chấm dứt hợp động làm việc không xác định thời hạn khi nào?

Ngày hỏi:05/12/2019

Tôi là viên chức tại một đơn vị sự nghiệp công lập (trường học), hợp đồng làm việc của tôi là không xác định thời hạn. Hiện tại gia đình có khó khăn về tài chính nên tôi muốn chấm dứt hợp đồng này để làm việc khác, cho hỏi khi chấm dứt hợp đồng làm việc này tôi có cần phải có lý do hay báo trước bao nhiêu ngày không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Khoản 4 Điều 29 Luật viên chức 2010 quy định như sau:

   Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên và thông tin bạn cung cấp thì bạn là viên chức làm việc theo hợp đồng không xác định thời hạn, nên khi muốn chấm dứt hợp đồng chỉ cần báo trước 45 ngày mà không cần phải có lý do.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Đơn phương chấm dứt hợp đồng
  Hợp đồng không xác định thời hạn
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn