Viên chức được tuyển dụng tháng 1/2020 có ký hợp đồng không xác định thời hạn không?

Ngày hỏi:18/12/2019

Cho tôi hỏi nếu trúng tuyển viên chức giáo dục vào tháng 01/2020, tôi sẽ được kí kết hợp đồng lao động không thời hạn ngay sau khi có kết quả trúng tuyển và trong thời gian tập sự đúng không? Tôi xin cảm ơn.

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Khoản 2 Điều 3 Thông tư 03/2019/TT-BNV quy định: Hợp đồng làm việc xác định thời hạn được ký kết giữa người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập với người trúng tuyển vào viên chức, trừ trường hợp quy định tại điểm d, điểm đ khoản 1 Điều 58 Luật Viên chức, theo mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư này.

  Như vậy, khi bạn được tuyển dụng làm viên chức từ 01/2020 thì bạn sẽ xác lập với người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hợp đồng xác định thời hạn.

  Mặt khác, tại Khoản 2 Điều 2 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 (Có hiệu lực ngày 01/07/2020) quy định các trường hợp được ký hợp đồng không xác định thời hạn đối với viên chức như sau:

  => Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng. Hợp đồng làm việc không xác định thời hạn áp dụng đối với các trường hợp sau đây:

  - Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2020;

  - Cán bộ, công chức chuyển sang làm viên chức theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 58 của Luật này;

  - Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

  Như vậy, khi hết hạn hợp đồng, bạn được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, còn trường hợp tuyển dụng từ ngày 01/7/2020 trở về sau, viên chức không được ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn nếu không thuộc 3 trường hợp trên.

  Ban biên tập phản hồi đến bạn.


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn