Viên chức giáo dục có thuộc diện phải tinh giản biên chế?

Ngày hỏi:03/06/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành thì. Viên chức ngành giáo dục có thuộc diện phải tinh giản biên chế không? Mong sớm nhận phản hồi. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế, có quy định:

   Điều 6. Các trường hợp tinh giản biên chế

   ...

   Viên chức, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động không xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập được giao quyền tự chủ hoàn toàn về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy, nhân sự dôi dư do sắp xếp lại tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc do đơn vị sự nghiệp công lập sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự để thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tài chính, tổ chức bộ máy và nhân sự.

   Đồng thời tại Khoản 2 Điều 2 của Nghị định cũng có quy định:

   Điều 2. Đối tượng áp dụng của Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.
   ...
   2. Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

   Như vậy, theo quy định trên thì viên chức ngành giáo dục hay viên chức bất kỳ ngành nào cũng là người thuộc đối tượng thuộc diện xét tinh giản biên chế.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn