Viên chức hoàn thành 70% công việc có bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ không?

Ngày hỏi:31/10/2019

Tôi là viên chức làm việc tại trường học, cho tôi hỏi trường hợp tôi chỉ hoàn thành 70% công việc thì có bị đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ không? Nhờ anh chị tư vấn giúp.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Căn cứ Điều 28 Nghị định 56/2015/NĐ-CP quy định viên chức không giữ chức vụ quản lý có một trong các tiêu chí sau đây thì phân loại đánh giá ở mức không hoàn thành nhiệm vụ:

   - Hoàn thành dưới 70% công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết.

   - Chưa nghiêm túc chấp hành sự phân công công tác của người có thẩm quyền; thiếu tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

   - Thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ không đạt yêu cầu.

   - Vi phạm quy trình, quy định chuyên môn, nghiệp vụ.

   - Vi phạm quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của viên chức, gây phiền hà, sách nhiễu với nhân dân đến mức phải xử lý kỷ luật.

   - Có hành vi chia rẽ nội bộ, gây mất đoàn kết tại cơ quan, đơn vị.

   - Không có tinh thần phối hợp với đồng nghiệp, cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ để ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của đơn vị.

   - Vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ đến mức phải xử lý kỷ luật.

   => Như vậy, trường hợp bạn hoàn thành được 70% công việc thì sẽ không bị đánh giá, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, việc đánh giá một viên chức không hoàn thành nhiệm vụ không chỉ dựa vào mức độ hoàn thành công việc mà còn dựa vào các tiêu chí khác, bạn tham khảo quy định trên để biết rõ hơn.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn