Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc khi nào?

Ngày hỏi:28/05/2020

Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc. Vậy có trường hợp nào họ không được hưởng trợ cấp thôi việc không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 45 Luật Viên chức 2010 quy định:

   1. Khi chấm dứt hợp đồng làm việc, viên chức được hưởng trợ cấp thôi việc, trợ cấp mất việc làm hoặc chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật về lao động và pháp luật về bảo hiểm xã hội, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

   2. Viên chức không được hưởng trợ cấp thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Bị buộc thôi việc;

   b) Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc mà vi phạm quy định tại các khoản 4, 5 và 6 Điều 29 của Luật này;

   c) Chấm dứt hợp đồng làm việc theo quy định tại khoản 5 Điều 28 của Luật này.

   Ngoài ra, theo quy định tại khoản 15 Điều 2 Nghị định 161/2018/NĐ-CP bổ sung thêm các trường hợp không thực hiện chế độ thôi việc gồm:

   - Viên chức được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc ở cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trong hệ thống chính trị;

   - Viên chức đã có thông báo nghỉ hưu;

   - Viên chức thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

   Như vậy, theo quy định trên thì có 6 trường hợp viên chức khi chấm dứt hợp đồng làm việc sẽ không được nhận trợ cấp thôi việc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn