Viên chức không hoàn thành nhiệm vụ có bị đánh giá là đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ không?

Ngày hỏi:30/10/2019

Tôi là viên chức tại trường THPT, đã vào đảng nhưng tôi bị nhà trường đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ. Vậy cho tôi hỏi về mặt đảng thì đây có phải là căn cứ để đánh giá tôi không hoàn thành nhiệm vụ không? Nhờ tư vấn hỗ trợ, cảm ơn!

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Căn cứ Tiết 2 Điểm B Mục II Hướng dẫn 21-HD/BTCTW năm 2019 quy định tiêu chuẩn đánh giá đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ như sau:

  Là đảng viên không đạt mức “Hoàn thành nhiệm vụ” hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

  - Cấp có thẩm quyền kết luận đánh giá có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

  - Chỉ hoàn thành dưới 50% chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm.

  - Đảng viên là cán bộ, công chức, viên chức xếp loại ở mức “Không hoàn thành nhiệm vụ”.

  - Đảng viên bị thi hành kỷ luật trong năm (một vi phạm bị xử lý kỷ luật chỉ tính một lần khi xếp loại).

  => Như vậy, căn cứ quy định trên thì viên chức không hoàn thành nhiệm vụ được giao thì về mặt đảng cũng sẽ bị đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Áp dụng tương tự với trường hợp của bạn.

  Trên đây là nội dung hỗ trợ.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn