Viên chức không làm bản kiểm điểm có được tiến hành cuộc họp kiểm điểm không?

Ngày hỏi:12/04/2021

Viên chức vi phạm có tới tham gia buổi họp kiểm điểm nhưng lại không làm bản kiểm điểm theo yêu cầu. Vậy cuộc họp có tiến hành không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điểm b Khoản 3 Điều 33 Nghị định 112/2020/NĐ-CP quy định như sau:

   Người có hành vi vi phạm trình bày bản kiểm điểm, trong đó nêu rõ hành vi vi phạm và tự nhận hình thức kỷ luật.

   Trường hợp người có hành vi vi phạm có mặt tại cuộc họp nhưng không làm bản kiểm điểm thì cuộc họp kiểm điểm vẫn được tiến hành.

   Trường hợp người có hành vi vi phạm vắng mặt thì cuộc họp kiểm điểm được tiến hành sau 02 lần gửi thông báo triệu tập họp;

   Như vậy, trong cuộc họp kiểm điểm nếu người có hành vi vi phạm có mặt nhưng lại không làm bản kiểm điểm thì vẫn sẽ được tiến hành.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn