Viên chức nghỉ hưu thì có được tiếp tục nhận phụ cấp công tác lâu năm tại vùng KTKK không?

Ngày hỏi:23/09/2021

Tôi là viên chức dạy ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Cho tôi hỏi, nếu tôi nghỉ hưu thì có được tiếp tục nhận phụ cấp công tác lâu năm nữa không ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định Điều 5 Nghị định 76/2019/NĐ-CP thì phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được áp dụng cho viên chức đang công tác và đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

   Tại Khoản 2 Điều 3 Nghị định này thì trường hợp nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) thì thôi hưởng chế độ phụ cấp, trợ cấp quy định tại Nghị định này kể từ ngày nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, thôi việc hoặc chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (hoặc nơi công tác được cấp có thẩm quyền quyết định không còn là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn), trừ trường hợp quy định tại Điều 8 Nghị định này.

   Như vậy, căn cứ quy định trên thì chị là viên chức nếu nghỉ hưu thì sẽ thôi được hưởng chế độ phụ cấp công tác lâu năm tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, tính từ ngày nghỉ hưu.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn