Viên chức nghỉ việc không xin phép sẽ bị xử lý thế nào?

Ngày hỏi:04/09/2019

Ban biên tập cho tôi hỏi. Theo quy định hiện hành thì trường hợp viên chức nghỉ việc mà không xin phép sẽ bị xử lý thể nào ạ? Rất mong bạn biên tập có thể định hướng cho chúng tôi giải quyết vấn đề. 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Tại Nghị định 27/2012/NĐ-CP xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, có quy định:

   Điều 2. Đối tượng áp dụng

   - Nghị định này áp dụng đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 9 Luật viên chức.

   Điều 10. Khiển trách

   Hình thức xử lý kỷ luật khiển trách khi viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 03 đến dưới 05 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

   Điều 11. Cảnh cáo

   Hình thức xử lý kỷ luật cảnh cáo khi viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc trong một tháng được tính trong tháng dương lịch hoặc từ 05 đến dưới 07 ngày làm việc liên tiếp, mà không có lý do chính đáng;

   Điều 13. Buộc thôi việc

   Hình thức xử lý kỷ luật buộc thôi việc khi viên chức tự ý nghỉ việc, tổng số từ 07 ngày làm việc trở lên trong một tháng hoặc từ 20 ngày làm việc trở lên trong một năm mà không có lý do chính đáng được tính trong tháng dương lịch; năm dương lịch;

   Căn cứ quy định trên thì tùy thuộc vào thời gian nghỉ việc dài ngắn mà không xin phép của viên chức sẽ có hình thức xử lý kỷ luật khác nhau. Nếu thời gian viên chức tự ý không xin phép càng dài thì hình thức xử lý kỷ luật càng nặng. Đơn vị mình có thể căn cứ quy định trên đưa ra mức xử lý kỷ luật cho phù hợp.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn