Viên chức quản lý chuyển đơn vị công tác thì hưởng mức phụ cấp lãnh đạo thế nào?

Ngày hỏi:29/09/2021

Tôi là trưởng khoa của đơn vị y tế hạng I được hưởng phụ cấp lãnh đạo 0,6. Nhưng do điều động luân chuyển của Ban Giám đốc Sở Y tế về đơn vị mới hạng II theo lương thấp hơn đơn vị cũ thì có được giữ nguyên phụ cấp lãnh đạo cũ hay không? Về đơn vị mới tôi giữ chức Phó khoa. Xin cảm ơn.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Mục II Thông tư 02/2005/TT-BNV quy định về nguyên tắc và các trường hợp được hưởng, thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, cụ thể:

   1. Nguyên tắc

   Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.

   2. Các trường hợp được hưởng và thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo:

   a) Theo yêu cầu nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức đang giữ chức danh lãnh đạo được luân chuyển đến giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ lãnh đạo mới thấp hơn thì được giữ mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo cũ.

   b) Cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo khác, nếu có mức phụ cấp chức vụ mới thấp hơn mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ mà không thuộc diện luân chuyển theo yêu cầu nhiệm vụ, thì được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cũ trong 6 tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc ngày được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo mới; từ tháng thứ 7 trở đi hưởng mưc phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo mới.

   ...

   Như vậy, về nguyên tắc trường hợp anh đang giữ chức danh lãnh đạo là Trưởng phòng sau đó được luân chuyên sang chức danh khác, mà mức phụ cấp lãnh đạo thấp hơn so với chức danh cũ thì vẫn được giữ mức phụ cấp lãnh đạo cũ.

   Bên cạnh đó, anh vui lòng liên hệ với đơn vị mới để được hỗ trợ chi tiết về vấn đề này.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn