Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ có cần sự đồng ý của người đứng đầu?

Ngày hỏi:26/08/2019

Xin chào ban biên tập, tôi có chút thắc mắc mong được giải đáp. Tại các đơn vị sự nghiệp công lập sẽ có viên chức giữ những chức vụ quản lý trong đơn vị. Anh chị cho tôi hỏi Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ có cần sự đồng ý của người đứng đầu? Xin giải đáp giúp tôi.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 38 Luật viên chức 2010 thì Xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm đối với viên chức quản lý như sau:

   1. Viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý hoặc được miễn nhiệm nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

   a) Không đủ sức khoẻ;

   b) Không đủ năng lực, uy tín;

   c) Theo yêu cầu nhiệm vụ;

   d) Vì lý do khác.

   2. Viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ chức vụ quản lý vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   3. Viên chức quản lý sau khi được thôi giữ chức vụ quản lý hoặc miễn nhiệm được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc cấp có thẩm quyền bố trí vào vị trí việc làm theo nhu cầu công tác, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức.

   4. Thẩm quyền, trình tự, thủ tục xem xét, quyết định việc xin thôi giữ chức vụ quản lý, miễn nhiệm viên chức quản lý được thực hiện theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, viên chức quản lý có thể xin thôi giữ chức vụ quản lý thuộc một trong các trường hợp trên. Đối với viên chức quản lý xin thôi giữ chức vụ quản lý nhưng chưa được người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập hoặc người có thẩm quyền đồng ý cho thôi giữ chức vụ quản lý thì vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn