Viên chức tập sự không đạt có chấm dứt hợp đồng không?

Ngày hỏi:03/01/2020

Cho tôi hỏi sau khi đậu viên chức, tập sự không đạt có phải chấm dứt hợp đồng không? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 3 Điều Điều 23 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định: Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập đánh giá phẩm chất, đạo đức và kết quả công việc của người tập sự. Nếu người tập sự đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì quyết định hoặc làm văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền quản lý viên chức ra quyết định bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp. Nếu người tập sự không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì thực hiện theo Khoản 1 Điều 24 Nghị định này.

   Đối chiếu Khoản 1 Điều 24 Nghị định 29/2012/NĐ-CP quy định: Người tập sự bị chấm dứt Hợp đồng làm việc khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   Như vậy, khi người thực tập không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự thì sẽ chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc bị xử lý kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

   Vậy nên, khi người tập sự được đánh giá không hoàn thành sẽ không nhất thiết chấm dứt hợp đồng làm việc.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn