Viên chức thuộc bộ tài chính sinh con thứ 4 nhận hình thức kỷ luật nào?

Ngày hỏi:04/09/2019

Tôi xin hỏi tôi là viên chức thuộc biên chế BTC, không là đảng viên tôi đã có 3 cháu nhưng do tôi nhỡ kế hoạch đang mang thai cháu thứ 4 tôi có đến 2 cơ sở y tế để kế hoạch hoá gia đình nhưng tôi đều nhận được câu trả lời giống nhau là thai quá nhiều tuần và tôi nhiều tuổi họ không làm. Vậy tôi sinh cháu nhận hình thức kỉ luật nào? Trân trọng cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Điều 1 Quyết định 2084/QĐ-BTC năm 2017 quy định:

   Hình thức xử lý kỷ luật: Công chức, viên chức thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xem xét xử lý kỷ luật theo Quy định số 181-QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm; Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức và Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật đối với viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức.

   Công chức, viên chức đang trong thời gian thi hành kỷ luật không xem xét khen thưởng, giới thiệu quy hoạch, không đề cử, đề bạt theo quy định.

   Như vậy, viên chức thuộc Bộ Tài chính vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình bị xem xét xử lý kỷ luật như đối với Đảng viên vi phạm.

   Theo Điều 27 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 thì nếu vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư (trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn