Viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ có được xét thăng hạng không?

Ngày hỏi:25/09/2021

Cho hỏi, tôi là viên chức dạy tại trường cấp 1. Năm vừa rồi tôi được đánh giá xếp loại ở mức hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì tôi có được xem xét để thăng hạng chức danh nghề nghiệp hay không?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Viên chức xếp loại hoàn thành nhiệm vụ có được xét thăng hạng không?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Nghị định 90/2020/NĐ-CP xếp loại chất lượng viên chức gồm các mức sau:

   - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

   - Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

   - Hoàn thành nhiệm vụ;

   - Không hoàn thành nhiệm vụ.

   Đồng thời, tại Điều 32 Nghị định 115/2020/NĐ-CP quy định về tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp, trong đó:

   Viên chức được đăng ký dự thi hoặc xét thăng hạng lên chức danh nghề nghiệp cao hơn liền kề khi có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện sau:

   (1) Được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp; có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp tốt; không trong thời hạn xử lý kỷ luật, không trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật viên chức quy định tại Điều 56 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung tại khoản 8 Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

   (2) Có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đảm nhận chức danh nghề nghiệp ở hạng cao hơn liền kề hạng chức danh nghề nghiệp hiện giữ trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp;

   (3) Đáp ứng yêu cầu về văn bằng, chứng chỉ và yêu cầu khác của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng;

   (4) Đáp ứng yêu cầu về thời gian công tác tối thiểu giữ chức danh nghề nghiệp hạng dưới liền kề theo yêu cầu của tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dự thi hoặc xét thăng hạng.

   Như vậy, theo thông tin chị cung cấp thì năm vừa rồi chị đạt xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành nhiệm vụ nên chưa đáp ứng với điều kiện (1). Do đó, năm nay chị không đủ điều kiện để xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Công chức
  Viên chức
  Cán bộ công nhân viên chức
  Chính sách cho viên chức
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn