Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có bắt buộc là đại biểu quốc hội không?

Ngày hỏi:26/10/2019

Viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao có nhất thiết phải là đại biểu Quốc hội không? Vì sao ? Mong nhận được giải đáp của anh chị.

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo Khoản 1 Điều 3 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 và Điều 22 Luật tổ chức Quốc hội quy định tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, cụ thể như sau:

   - Trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

   - Có phẩm chất đạo đức tốt, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật; có bản lĩnh, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

   - Có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

   - Liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, được Nhân dân tín nhiệm.

   - Có điều kiện tham gia các hoạt động của Quốc hội.

   Những người khi đáp ứng đỉ điều kiện trên sẽ được lập danh sách cử tri và được nhân dân bầu đại biểu quốc hội theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015.

   Như vậy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao không nhất thiết phải là đại biểu quốc hội.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn