Vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia

Ngày hỏi:21/11/2015
Đối với vốn ĐTXDCB thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia theo công văn hướng dẫn số 16169/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia thì kế hoạch vốn đầu tư năm 2014 được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 30/6/2015. Sau ngày 30/6/2015 số vốn còn lại được UBND quận ra quyết định chuyển nguồn và cho phép thanh toán trong năm 2015 thì việc giải ngân có được tiếp tục thực hiện không?

  Nội dung này được Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng tư vấn như sau:

  • Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 9389/VPCP-KTTH ngày 07/11/2013 của Văn phòng Chính phủ về việc xử lý vướng mắc trong việc thực hiện các dự án khởi công mới thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia, Bộ Tài chính đã có văn bản số 16169/BTC-ĐT ngày 21/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thanh toán vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia, trong đó hướng dẫn đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 và các năm sau: Thời hạn thực hiện và thanh toán vốn đầu tư đến hết ngày 30 tháng 6 năm sau năm kế hoạch. Như vậy kế hoạch vốn đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2014 được thực hiện và thanh toán đến hết ngày 30/6/2015. 2.2. Đối với vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 461/TB-VPCP ngày 18/12/2014 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có văn bản số 3623/BTC-ĐT ngày 19/3/2015 hướng dẫn thời gian thực hiện và thanh toán vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012, 2013, 2014; trong đó có nội dung: Các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ thuộc kế hoạch năm 2013, 2014, 2015


  Nguồn:

  Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn