Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh thương mại của Tòa án nhân dân tối cao có nhiệm vụ, quyền hạn thế nào?

Ngày hỏi:06/12/2018

Tôi có tìm hiểu và được biết trong Tòa án nhân dân tối cao có Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại. Ban biên tập cho tôi hỏi nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan này được quy định như thế nào? Xin cảm ơn 

Ngọc Huyền (0906***)

Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

 • Nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại Tòa án nhân dân tối cao được quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC về tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị trong bộ máy giúp việc của Tòa án nhân dân tối cao như sau:

  - Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao trong việc xem xét, giải quyết các văn bản yêu cầu đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm về lĩnh vực dân sự, kinh doanh - thương mại và phá sản thuộc thẩm quyền của Tòa án nhân dân tối cao theo quy định của pháp luật.

  - Giúp Chánh án Tòa án nhân dân tối cao tổ chức và cử thư ký các phiên họp, phiên xét xử của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao về lĩnh vực dân sự, kinh doanh - thương mại và phá sản.

  - Phối hợp với các đơn vị chức năng trong công tác xây dựng pháp luật, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, tổng kết kinh nghiệm xét xử và phát triển án lệ.

  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

  Trên đây là nội dung quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Vụ Giám đốc, kiểm tra về dân sự, kinh doanh - thương mại Tòa án nhân dân tối cao. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, bạn nên tham khảo thêm tại Quyết định 918/2015/QĐ-TANDTC.

  Trân trọng!


Nguồn:

THƯ KÝ LUẬT
Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
Ý kiến bạn đọc
CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn