Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Giáo dục có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

Ngày hỏi:15/12/2018

Ban biên tập có nhận được thắc mắc từ Bạn Nguyễn Hữu Thành, có mail là huuthanhnguyen***@gmail.com gửi về cho Ban biên tập mong nhận được phản hồi, cụ thể: Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Giáo dục có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Giáo dục có những nhiệm vụ, quyền hạn gì?
   (ảnh minh họa)
  • Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Giáo dục có những nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 11 Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

   - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng về công tác quy hoạch và kế hoạch:

   - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng về công tác đầu tư

   -Chủ trì giúp Bộ trưởng về công tác tài chính - kế toán và tài sản

   - Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng về công tác quản lý các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo:

   - - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng về công tác quy hoạch và kế hoạch:

   - Chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng và trình Bộ trưởng về công tác đầu tư

   -Chủ trì giúp Bộ trưởng về công tác tài chính - kế toán và tài sản

   - Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng về công tác quản lý các nguồn hỗ trợ của nước ngoài cho giáo dục và đào tạo:

   - Chủ trì, phối hợp với đơn vị có liên quan giúp Bộ trưởng về công tác thống kê:

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn