Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng gì?

Ngày hỏi:15/12/2018

Chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Thế Bảo hiện là sinh viên ngành Quản lý giáo dục, vì nhu cầu tìm hiểu nên tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận được giải đáp từ các anh/chị: Cụ thể: Vụ Kế hoạch - Tài chính của ộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng gì?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Vụ Kế hoạch - Tài chính của ộ Giáo dục và Đào tạo có chức năng quy định tại Điều 10 Quyết định 3535/QĐ-BGDĐT năm 2014 về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, cụ thể như sau:

   Giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch đầu tư; tài chính, kế toán và tài sản nhà nước; các dự án ODA và thống kê toàn ngành giáo dục và đào tạo; đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc phạm vi quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn