Vụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm gì trong quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo?

Ngày hỏi:02/11/2016

Vụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm gì trong quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo? Bạn đọc Minh Quang, địa chỉ mail NguyenMi****@gmail.com hỏi: Em rất quan tâm tới các hoạt động về tôn giáo và cũng có nghiên cứu một số các quy định pháp luật liên quan tới tôn giáo. Em biết hiện nay nhà nước đã có rất nhiều những quy định liên quan đến việc thanh tra, kiểm tra tôn giáo. Em muốn hỏi: Vụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm gì trong quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo? Quy định tại văn bản nào? Em xin cảm ơn và mong sớm nhận được câu trả lời!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Trách nhiệm quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo của Vụ Pháp chế - Thanh tra được quy định tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung về thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành.

   Theo đó, Vụ Pháp chế - Thanh tra có trách nhiệm giúp Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ

   a) Quản lý trang phục, phôi thẻ, mở sổ theo dõi việc cấp mới, cấp lại, đổi, thu hồi Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo;

   b) Phát và quản lý việc sử dụng Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo;

   c) Thu hồi Thẻ khi công chức sử dụng Thẻ không đúng quy định, công chức chuyển công tác, nghỉ hưu, nghỉ việc, từ trần hoặc không còn được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành tôn giáo hoặc Thẻ bị hỏng. Thẻ bị thu hồi phải cắt góc và lưu vào sổ theo dõi.

   Trên đây là trả lời của Ban biên tập Thư Ký Luật về trách nhiệm quản lý, sử dụng trang phục, Thẻ Công chức thanh tra chuyên ngành tôn giáo của Vụ Pháp chế - Thanh tra, được quy định tại Thông tư 04/2016/TT-BNV. Bạn vui lòng tham khảo văn bản này để có thể hiểu rõ hơn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn