Xác định công chức trong đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

Ngày hỏi:08/08/2014
Báo Pháp luật và Xã hội thuộc Sở Tư pháp TP.Hà Nội là đơn vị sự nghiệp có thu, tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động. Vậy, Tổng Biên tập và Kế toán trưởng có được xác định là công chức không?
  • Ngày 25/1/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 06/2010/NĐ-CP quy định những người là công chức. Khoản 4, Điều 11 Nghị định này quy định công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập là người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ; tỉnh ủy, thành ủy; UBND cấp tỉnh; tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh; huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy; cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

   Theo Điều 4 Thông tư số 08/2011/TT-BNV ngày 2/6/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP, đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp kinh phí hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm:

   – Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động.

   – Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động.

   Đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan, tổ chức sau:

   – Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, các cơ quan Đảng ủy khối Trung ương;

   – Tỉnh ủy, thành ủy, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, tổ chức chính trị – xã hội cấp tỉnh;

   – Huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy thuộc tỉnh ủy;

   – Cơ quan chuyên môn (Sở, Thanh tra, Văn phòng) thuộc UBND cấp tỉnh; văn phòng và một số ban thuộc tỉnh ủy, thành ủy;

   – Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

   Trường hợp các đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 3, khoản 4, Điều 11 Nghị định 06/2010/NĐ-CP có tổ chức sự nghiệp trực thuộc thì các tổ chức sự nghiệp trực thuộc này không có công chức.

   Đồng thời, khoản 5, Điều 1 Thông tư này cũng quy định, những người đang làm việc ở các vị trí được pháp luật quy định là công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập mà chưa được tuyển dụng (đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động) thì không xác định là công chức.

   Theo thông tin bà Thi cung cấp, nhận thấy, Báo Pháp luật và Xã hội là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Tư pháp TP. Hà Nội (cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Hà Nội). Đơn vị sự nghiệp công lập này được Nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động.

   Căn cứ khoản 4, Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP; điểm b, khoản 1 và điểm d, khoản 2, Điều 4 Thông tư số 08/2011/TT-BNV thì ở Báo Pháp luật và Xã hội thuộc Sở Tư pháp TP. Hà Nội chỉ có Tổng Biên tập (người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập) được xác định là công chức, còn người làm Kế toán trưởng của đơn vị này không được xác định là công chức.


  Nguồn:

  www.tuyencongchuc.vn
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn