Xác định là công chức

Ngày hỏi:17/11/2012

Kính gửi: Luật sư tư vấn cho tôi Nếu ông A là là công chức được tuyển dụng, ngạch chuyên viên, mã ngạch 01.003, là Trưởng phòng thuộc cấp Sở. Đã được luân chuyển sang một đơn vị sự nghiệp tự chủ (trực thuộc của Sở) và được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm của đơn vị sự nghiệp đó, tôi xin hỏi: việc xác định ông A có phải  là công chức không? Theo Nghị định 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức và thông tư 08/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 06/2010/NĐ-CP Theo tôi hiểu, tại  Điều 2 Nghị định số 06 /2010/ NĐ-CP: Căn cứ xác định công chức: “ Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh, trong biên chế, hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc được bảo đảm từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật, làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Nghị định này”, như vây ông A được xác định là công chức. Nhưng  theo khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06 /2010/ NĐ-CP quy định: Điều 11. Công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập 4. Người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động thuộc Tổng cục, Cục và tương đương trực thuộc Bộ, ….; cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Và theo Thông tư 08/2011/TT-BNV hướng dẫn thì: Điều 4. Hướng dẫn về đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP 1. Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp kinh phí hoạt động quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP gồm: a) Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp toàn bộ kinh phí hoạt động. b) Đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước cấp một phần kinh phí hoạt động. Như vậy đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ theo quy định của Luật Viên chức (nhưng là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở) thì việc xác định người đứng đầu có phải là công chức không? Và có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Rất mong nhận được trả lời sớm. Xin chân thành cảm ơn.

  Nội dung này được Luật sư Nguyễn Trường Hộ tư vấn như sau:

  • Trường hợp này ông vẫn là viên chức nhà nước được biệt phái làm Giám đốc Trung tâm đơn vị sự nghiệp, nếu quy định ngành không cấm viên chức kiêm nhiệm chức vụ theo khoản 4 Điều 11 Nghị định số 06/2010/NĐ-CP thì ông vẫn hưởng lương và chế độ như viên chức vừa hưởng lương theo chức danh Giám đốc ông đảm nhiệm.


  Nguồn:

  Theo Dân Luật
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn