Xác định nguyên giá tài sản cố định đối với tài sản có hồ sơ tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng

Ngày hỏi:06/02/2018

Xác định nguyên giá tài sản cố định đối với tài sản có hồ sơ tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập. Tôi tên Kim Phương, hiện nay tôi đang sống và làm việc tại Quận 3, Tp. HCM. Tôi cần tìm hiểu một số quy định về quản lý tài sản cố định tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Ban biên tập cho tôi hỏi: Xác định nguyên giá tài sản cố định đối với tài sản có hồ sơ tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được quy định như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong sớm nhận được câu trả lời của Ban Biên tập. Tôi xin chân thành cảm ơn.         

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Điều 8 Thông tư 120/2015/TT-BQP Quy định chế độ quản lý, tính hao mòn và chế độ báo cáo tài sản cố định là tài sản chuyên dùng, tài sản phục vụ công tác quản lý tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng thì nội dung này được quy định như sau:

   Việc xác định nguyên giá TSCĐ quy định tại Điều 3 Thông tư này như sau:

   1. Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình

   a) Nguyên giá TSCĐ hình thành từ mua sắm được xác định bằng công thức:

   Nguyên giá TSCĐ do mua sắm

   =

   Giá trị ghi trên hóa đơn

   -

   Các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá (nếu có)

   +

   Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử

   -

   Các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử

   +

   Các khoản thuế, phí, lệ phí (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại)

   +

   Chi phí khác (nếu có)

   b) Nguyên giá TSCĐ hình thành từ đầu tư xây dựng là giá trị quyết toán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng hiện hành.

   - Trường hợp tài sản đã đưa vào sử dụng (do đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng) nhưng chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán thì đơn vị thực hiện ghi sổ và hạch toán kế toán TSCĐ kể từ ngày có Biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng. Nguyên giá ghi sổ hạch toán kế toán là nguyên giá tạm tính. Nguyên giá tạm tính trong trường hợp này được lựa chọn theo thứ tự ưu tiên sau:

   + Giá trị đề nghị quyết toán;

   + Giá trị xác định theo Biên bản nghiệm thu A-B;

   + Giá trị dự toán Dự án đã được phê duyệt (trừ chi phí dự phòng).

   - Khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết toán, đơn vị thực hiện điều chỉnh lại nguyên giá tạm tính trên sổ kế toán theo giá trị quyết toán được duyệt.

   c) Nguyên giá TSCĐ được điều chuyển đến được xác định như sau:

   Nguyên giá TSCĐ được điều chuyển đến

   =

   Giá trị ghi trên Biên bản bàn giao tài sản điều chuyển

   +

   Chi phí vận chuyển, bốc dỡ, chi phí sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, chi phí lắp đặt, chạy thử

   -

   Các khoản thu hồi về sản phẩm, phế liệu do chạy thử

   +

   Các khoản thuế, phí, lệ phí (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại)

   +

   Chi phí khác (nếu có)

   2. Xác định nguyên giá tài sản cố định vô hình

   a) Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất được xác định như sau:

   Đối với đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất; đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp; đất thuê đã trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất thì nguyên giá được xác định là tiền sử dụng đất đã nộp để được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, hoặc số tiền đã trả khi nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp, hoặc số tiền thuê đất đã trả cho cả thời gian thuê đất cộng (+) với các khoản thuế, phí, lệ phí (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại).

   Đối với đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất thì nguyên giá được xác định theo quy định của Chính phủ về xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của tổ chức được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất cộng (+) các khoản thuế, phí, lệ phí (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại);

   b) Nguyên giá TSCĐ vô hình là quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ là toàn bộ các chi phí mà đơn vị đã chi ra để có được quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ;

   c) Nguyên giá TSCĐ vô hình là phần mềm ứng dụng và các TSCĐ vô hình khác là toàn bộ các chi phí mà đơn vị đã chi ra để có được phần mềm ứng dụng và TSCĐ vô hình đó.

   3. TSCĐ đang sử dụng nhưng đã hết thời gian sử dụng theo quy định, việc xác định nguyên giá được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều này với giá trị hao mòn bằng nguyên giá, giá trị còn lại bằng không.

   Trên đây là nội dung tư vấn về Xác định nguyên giá tài sản cố định đối với tài sản có hồ sơ tại đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này vui lòng tham khảo thêm tại Thông tư 120/2015/TT-BQP.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  Ý kiến bạn đọc
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn