Xác nhận thành tích cho người khác về thành tích giúp đỡ cách mạng

Ngày hỏi:09/09/2015
Một người xác nhận thành tích cho hàng chục người khác về thành tích giúp đỡ cách mạng hoặc tham gia kháng chiến trong chống Mỹ có được không?

  Nội dung này được Báo điện tử Ninh Thuận tư vấn như sau:

  • Theo qui định tại Nghị quyết số 47-NQ/HĐNN7 ngày 29/8/1981 của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) ban hành Điều lệ khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến chống Mỹ và các văn bản hướng dẫn thi hành thì:

   + Người xác nhận thành tích cho cá nhân về thành tích giúp đỡ cách mạng hoặc tham gia kháng chiến trong chống Mỹ phải là cấp trên trực tiếp hoặc người cùng công tác.

   + Cấp trên trực tiếp được hiểu là người trực tiếp chỉ huy, người giao nhiệm vụ; Người cùng công tác là người cùng được giao thực hiện nhiệm vụ trong cùng thời gian, cùng địa bàn hoạt động, cùng chịu sự chỉ huy của cấp trên trực tiếp.

   Trong thực tế kháng chiến để bảo đảm bí mật và an toàn cho cán bộ, người giúp đỡ cách mạng ở cơ sở thì người trực tiếp chỉ huy, người giao nhiệm vụ hoặc người cùng hoạt động là các nhóm, tổ công tác bí mật với số người không nhiều. Việc một người xác nhận cho hàng chục người khác về thành tích giúp đỡ cách mạng hoặc tham gia kháng chiến trong chống Mỹ là không đúng thực tế kháng chiến để xét trình khen thưởng thành tích kháng chiến./.


  Nguồn:

  Báo điện tử Ninh Thuận
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn