Xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức

Ngày hỏi:02/06/2018

Xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Đức Anh, đang tìm hiểu quy định về việc luân chuyển công chức, viên chức. Có thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập giải đáp và cung cấp thông tin giúp, cụ thể: Xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức được quy định như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu vấn đề này tại văn bản pháp luật nào? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập, chân thành cảm ơn!

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức
   (ảnh minh họa)
  • Xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức được quy định tại Điều 31 Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018 về Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái công chức, viên chức của Bộ Tư pháp, cụ thể như sau:

   - Trong vòng 15 ngày kể từ ngày quy hoạch lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng các giai đoạn của đơn vị được phê duyệt, căn cứ yêu cầu công tác, năng lực, sở trường, đào tạo, bồi dưỡng và đối tượng luân chuyển theo quy định tại Điều 28 Quy chế này, Thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ phối hợp với cấp ủy đơn vị thực hiện xây dựng, ban hành kế hoạch luân chuyển như quy trình xây dựng, ban hành kế hoạch Điều động công chức, viên chức quy định tại các điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 21 Quy chế.

   - Kế hoạch luân chuyển phải có các nội dung sau đây:

   + Các thông tin liên quan đến công chức, viên chức sẽ được luân chuyển (họ và tên; ngày, tháng, năm sinh; đơn vị công tác; chức danh quy hoạch; thời điểm bắt đầu quy hoạch...);

   + Mục đích, nhu cầu luân chuyển;

   + Tên đơn vị dự kiến luân chuyển đến, vị trí chức vụ lãnh đạo dự kiến đảm nhiệm;

   + Thời hạn luân chuyển;

   + Dự kiến bố trí, sử dụng công chức, viên chức sau luân chuyển;

   + Chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức luân chuyển.

   - Căn cứ đề nghị của các đơn vị về việc luân chuyển công chức, viên chức thuộc thẩm quyền Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ quyết định hoặc phê duyệt chủ trương, Vụ Tổ chức cán bộ tổng hợp xây dựng kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức hàng năm của Bộ; xin ý kiến Lãnh đạo Bộ phụ trách về việc luân chuyển công chức, viên chức Lãnh đạo cấp Phòng, xin ý kiến Ban cán sự Đảng về việc luân chuyển công chức lãnh đạo cấp vụ; báo cáo Bộ trưởng xem xét, phê duyệt kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức hàng năm của Bộ.

   Trường hợp đơn vị không chủ động đề xuất, Vụ Tổ chức cán bộ nghiên cứu, rà soát, đề xuất công chức, viên chức các đơn vị thuộc Bộ vào kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức hàng năm của Bộ theo quy định tại Điều này.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về xây dựng, ban hành Kế hoạch luân chuyển công chức, viên chức. Để hiểu rõ và chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Quyết định 328/QĐ-BTP năm 2018.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn